TikiUna har alltid samma höga målsättning – den att hitta den bästa lösningen oavsett uppdragets storlek och komplexitet. Ambitionen är att utforska möjligheter på flera nivåer och att leverera projekt som överträffar kundens önskemål. Kombinationen av bred kunskap, lång erfarenhet och stor lyhördhet, resulterar i tilltalande lösningar som genomsyras av god arkitektur.

tikiuna-start-2