lilla-huset

Hur TikiUna arbetar i projekt

Utmaningen ligger i att för varje projekt hitta den mest optimala lösningen. Inspiration hämtas från allt som finns runt omkring oss; färger, material, ljud, ljus, känslor och även genom att lära känna de människor som ska bo i huset. Det är de som står i fokus.

Analys är en del av processen och den ska finnas med från projektets början och under alla olika moment på vägen.

För att uppnå bästa slutresultat handlar det nästan alltid om hur man löser uppgiften, istället för att fastna i vad själva uppgiften är.

Samarbete med både kunden och med de som kommer att vara involverade i projektet, är otroligt viktigt för det färdiga resultatet.

Kommunikation är A och O under hela processen. Transparens, delaktighet och förtroende är viktiga ledord genom hela projektet.

Man lär sig genom varje uppdrag. Genom att använda och inspireras av erfarenheter från tidigare projekt, tryggas både ekonomi, tidsplan och kvalitet.

Ett alldeles speciellt litet hus

”Att jag utbildade mig till arkitekt kan jag i mångt och mycket tacka min pappa för. Han arbetade som snickare och byggde hus, vilket tidigt inspirerade mig till mitt yrkesval.

Det här lilla huset i min hemby Bare på Balkan, var det allra första projektet som jag var delaktig i. Det består till stor del av återvunnet material och har bevarats förvånansvärt bra under åren.

Det var länge sedan vi byggde det, men fortfarande betyder det här huset något alldeles speciellt för mig”.